Search
Close this search box.

”Taistelijan ampumataito”

Viimeisimmät

MPK:n ase- ja ampumakoulutus sekä ampumaohjelmisto

Kesällä 2022 Maanpuolustuskoulutus MPK:n ase- ja ampumakoulutukseen tuli lyhyessä ajassa useita päivityksiä. MPK:n omat kiväärit olivat aiemmin asetettu käyttökieltoon ja tämä johti ase- ja ampumakoulutuksen sekä laukausmäärien merkittävään vähenemiseen. Lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta päivitettiin kesällä 2022, mikä mahdollisti taas koulutuksen jatkamisen Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kalustolla. Samaan aikaan päivitettiin myös MPK:n ampumaohjelmisto. Tämä mahdollisti koulutuksellisesti monipuolisten ammuntojen järjestämisen Puolustusvoimien laatimalla ampumaohjelmistolla. Jo itsessään nämä olivat merkittäviä kehitysaskeleita. Näiden lisäksi MPK hankki koulutuskäyttöön uutta kalustoa, jonka tuella toimintaa on päästy jatkamaan täysipainoisesti. Osa kalustosta on vielä tätä kirjoitettaessa saapumatta, mutta jo nyt on nähtävissä, että tulevaisuudessa merkittävä osa ammunnoista tullaan järjestämään MPK:n omalla kalustolla.

”Taistelijan ampumataito”

Uuden ampumaohjelmiston teemana on taistelijan ampumataito. Tämä ei välttämättä aukene kaikille muutaman tunnin pituisen kurssin aikana, mutta ampumaohjelmisto on rakennettu nousujohteiseksi kokonaisuudeksi, jonka harjoitteilla päästään harjaantumaan erilaisissa aseenkäyttötilanteissa. Valtaosa ammunnoista on tarkoitettu ammuttavaksi taisteluvarustuksessa, joita ei toistaiseksi kuitenkaan ole kaikilla koulutuspaikoilla käytettävissä. Painotus on laadukkaassa koulutuksessa, jonka merkitys korostuu. Nykyinen ampumaohjelmisto vaatii ase- ja ampumakouluttajilta aiempaa enemmän kouluttavaa otetta sillä lähtökohta on kouluttamisessa ja kovapanosvaiheen tarkoituksena on mitata annetun koulutuksen tulos. Aiemmin puhuttiin ja ammuttiin 10 laukauksen kilpasarjaa, jonka vastine on nykyään 5 laukauksen vastaava, joka sekin voidaan ampua ilman taisteluvarustusta tai sen kanssa. Nämä kaksi eri suoritustapaa antavat ampujalle käsityksen siitä, miten ampuma-asentoa joutuu muuttamaan, kun varustuksesta johtuen esimerkiksi lipastuki ei olekaan käytettävissä.

”OLETTEKO VALMIIT?” – ”OLETTEKO AMPUNEET?”

Ase- ja ampumakouluttajien tärkeinä tietopankkeina koulutuksen suunnittelua varten toimivat Puolustusvoimien ohjeet, oppaat, varomääräykset sekä ampumaohjelmiston sisältämät koulutukselliset huomiot. Tämä on juuri se kokonaisuus, mitä olen tukemassa MPK:n keskustoimistolla. Oman koulutukseni tälle toimialalle olen saanut aikanaan päätoimisen työnantajani järjestämillä virkaurakursseilla sekä uusimmat tiedot ja taidot olen saanut tämän toimialan osaamiskeskusten edustajilta. Täten omaan valmiuksia sanoa, mitkä ovat nykypäivän osaamisvaatimukset ammunnan johtajille. Pyrin osaltani tukemaan vapaaehtoiskouluttajia, jotta osaamista saadaan kehitettyä ja taitotasoa nostettua. Kierrän MPK:n koulutuspaikkoja ja käyn seuraamassa ammunnan johtajien antamaa koulutusta. Samalla teen heille muistion käynnistä, jossa tarvittaessa ohjaan heidän antamaa koulutusta Puolustusvoimien ohjeistuksen mukaiseksi. Toistaiseksi havaintona on ollut se, että vapaaehtoiskouluttajat arvostavat lisäkoulutusta sekä saatua palautetta. Lisäksi on pidetty kouluttajakoulutustilaisuuksia, joita tullaan jatkamaan.

Ase- ja ampumakouluttajien osaamista on tärkeää kehittää ja annettua koulutusta yhdenmukaistaa. Nykyään kun puhutaan laukauksen jälkeisistä toimenpiteistä, niin niidenkin tulee olla yhteneväiset koulutuspaikasta riippumatta. Laadukas koulutus antaa aina kouluttajalle sekä myös koulutettaville ja tärkeää on, että koulutettaville jää kursseilta hyviä havaintoja ja kokemuksia. Hyvistä kurssilaisista voidaan saada myös hyviä vapaaehtoistoimijoita, sillä suurin vahvuus meillä on se positiivinen henki ja valtavan monipuolinen osaaminen, mitä kentällä kohtaa. Hyvin motivoituneiden toimijoiden kanssa on aina ilo toimia.

Petri Horto

Ase- ja ampumakoulutuksen koulutuspäällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.