Search
Close this search box.

Toimintasuunnitelma 2023

Viimeisimmät

Yleistä 

Vuosi 2023 on Piirineuvoston kolmaskymmeneskahdeksas toimintavuosi. Vuonna 1984 päätti Piirin syyskokous Hangossa perustaa piirineuvoston, jonka tarkoituksena oli antaa mahdollisuus jäsenilleen olla mukana edelleen reserviläistoiminnassa vielä varsinaisen aktiivisen yhdistystoiminnan jälkeen ikäryhmälleen sopivalla tavalla.

Toiminta-ajatuksena on edelleen kutsua jäseniksi arvostettuja, kokeneita ja aktiivisia reserviläisiä, jotka ovat toimineet yhdistysten johtotehtävissä tai muita henkilöitä, jotka ovat res. järjestön jäseniä ja joiden asiantuntemus täydentää piirineuvoston tarkoitusperiä.

Maanpuolustushengen vaaliminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen- ja reserviläistoiminnan vahvistaminen koetaan tärkeäksi.

Piirineuvosto toimii Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n yhteydessä. Piirineuvoston edustajalla on osallistumis- ja puheoikeus Uudenmaan Reserviläispiirin ry:n ja piirihallituksen kokouksissa. Piirineuvosto toimittaa piirille tilinpäätöstietonsa, toimintakertomukset, talousarviot ja toimintasuunnitelmansa. Piirineuvoston jäsenet voivat olla tarvittaessa toiminnallisena tukena niin piirissä kuin omassa paikallisyhdistyksessään. Tavoitteena on saada edustus Piirineuvostoon jokaisesta reserviläisyhdistyksestä piirin alueelta.

Puheenjohtaja tai hänen edustajansa toimii yhdyssiteenä piirineuvoston ja piirin välillä.

Varsinainen toiminta

Vuonna 2020 alkanut koronaviruksen aiheuttama epidemia ei ole vielä täysin poistunut Suomesta. Tästä johtuen toimintasuunnitelman noudattaminen ja tapahtumien toteutuminen on mahdollista vain viranomaisten senhetkisten kokoontumismääräysten ja ohjeiden mukaisesti.                               

Piirineuvoston toiminta on jäsenistön maanpuolustushengen vaalimista, jatkaen totuttua reserviläistoimintaa aktiivisen hallinnollisen toiminnan päätyttyä perusyhdistyksissä.

Piirineuvoston kokousten yhteydessä pyritään järjestämään entiseen tapaan jokin tutustumiskohde. Kokouksia pidetään kolme kertaa, joista yksi on Uudenmaan Maanpuolustuspäivän yhteydessä.

Ampuma- ja ulkoilupäiviä pidetään vuoden aika Hyvinkäällä ja Lopella. Osallistumisaktiivisuudesta ja kilpailupisteistä palkitaan vuoden lopussa kiertopalkinnoilla ja henkilökohtaisilla palkinnoilla. Ampumatapahtumat järjestää Myrskylän Reserviläiset ry.

Yksi 2-3 päivän ja yksi päivän retki pyritään järjestämään vuoden aikana. Retkien järjestäminen ja kohteet päätetään syyskokouksessa tai annetaan valtuudet hallitukselle päättää niistä jäsenten ehdotusten pohjalta myöhemmin. 

Jäsenistölle järjestetään mahdollisuuksia osallistua eri kulttuuritapahtumiin.

Piirineuvoston puheenjohtaja tai hallituksen jäsen osallistuu Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n ja -piirihallituksen kokouksiin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.