Search
Close this search box.

Viimeisimmät

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa sähkövoimajärjestelmien käyttötaidot omaavia reserviläisiä ja muita osaajia PV:n, Rajavartiolaitoksen ja muiden kokonaismaan­puolustuksen toimijoiden tarpeisiin niin poikkeusoloja kuin arjen häiriötilanteita varten. Koulutuksen jälkeen osallistujat omaavat tiedolliset, taidolliset ja erityisesti asenteelliset valmiudet käyttää PV:n sähkövoimajärjestelmiä turvallisesti. Turvallisuudella ymmärretään sekä sähköturvallisuutta, että kaluston oikeaa ja kestävää käyttöä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa riittävä määrä osaavia kouluttajia tämän koulutusohjelman jalkauttamiseksi.

Koulutusohjelmaan kuuluu neljä kurssia:

  • Sähkövoimajärjestelmät 1-kurssi (SVJK1),
  • Sähkövoimajärjestelmät 2-kurssi (SVJK2),
  • Sähkövoimajärjestelmät 3-kurssi (SVJK3) ja
  • PV:n järjestämä Sähkövoimajärjestelmät 4-kurssi (SVJK4), toteutus vapaaehtoisena harjoituksena tai kertausharjoituksena. Valinnat kurssille tekee MPK:n sähkövoimakoulutuksen koulutuspäällikkö. Kurssi on erikoiskurssi.

Kurssit toteutetaan pääosin MPK:n SOTVA-kursseina. Osallistujien tulee olla yli 18-vuotiaita.  Tämä koulutusohjelma tukee myös MPK:n johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutusohjelman osaamistavoitteita.

Sähkövoimajärjestelmät 1-kurssi (SVJK1)

Kurssi on sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkkojen käyttäjäkoulutusta. Kurssin tavoitteena on, että kurssilaiset ymmärtävät (osaavat) sähkövoimakoneiden käytön ja sähköverkot siten, että heille voidaan myöntää käyttäjätason lisenssit sähkövoimakoneisiin sekä kenttäsähköverkkomateriaaliin.  Kurssiin sisältyy myös vaadittava sähköturvallisuuskoulutus maallikoille sovellettuna.

Kurssi toteutetaan viikonlopun kestävänä SOTVA-peruskurssina. Kurssiin sisältyy seitsemän moduulia, joiden kesto on 1–5 tuntia.  Kurssiin sisältyy näyttökokeita. Moduulien aiheita ovat mm. perusteet, sähköturvallisuus, sähkövoimakoneet ja kenttäsähköverkot.

Kurssin kohderyhmänä on sähkövoimajärjestelmistä, -koneista sekä kenttäsähköverkoista kiinnostuneet reserviläiset ja muut kansalaiset.

Kurssin näyttökokeet hyväksytysti suorittaneille MPK kurssinjärjestäjä esittää myönnettäväksi Puolustusvoimien käyttäjälisenssejä.

Sähkövoimajärjestelmät 2-kurssi (SVJK2)

Kurssi on sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkkojen apukouluttaja- sekä kurssinjohtajakoulutusta. Kurssin tavoitteena on syventää kurssilaisten taitoja niin, että he ymmärtävät (osaavat) toimia SVJK1- ja SVJK3-kurssien apukouluttajina tai kurssinjohtajina.

Kurssi toteutetaan viikonlopun kestävänä SOTVA-jatkokurssina tai reserviläiskouluttajakurssina. Kurssiin sisältyy seitsemän moduulia, joiden kesto on 1–5 tuntia.  Kurssin yhteydessä kurssilaiset antavat näyttöjä eri kouluttajatehtävissä. Moduulien aiheita ovat mm. perusteet, sähköturvallisuus, sähkövoimakoneet ja kenttäsähköverkot.

Kurssin kohderyhmänä on sähkövoimajärjestelmien, -koneiden sekä kenttäsähköverkkojen kouluttajatehtävistä kiinnostuneet sitoutuneet tai sitoutuvat reserviläiset ja muut kansalaiset. Kurssille esitietovaatimuksena on SVJK1-kurssin suorittaminen ja siihen liittyvät lisenssit tai vastaava muualta hankittu osaaminen.

Kurssin käyminen ei tuota PV:n lisenssejä, mutta kurssin käyminen on esitietovaatimuksena, kun henkilöä esitetään SVJK4-koulutukseen

Sähkövoimajärjestelmät 3-kurssi (SVJK3)

Kurssi on sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkkojen syventävää ja kertaavaa sovellettua käyttäjäkoulutusta, jolla kerrataan kenttäsähköverkkojen rakentamiseen ja sähkövoimakoneiden käyttöön liittyviä taitoja. Kurssin tavoitteena on, että kurssilaiset ymmärtävät (osaavat) sähkövoimakoneiden käytön ja sähköverkot erilaisissa sovelletuissa tilanteissa ja näin harjaantuvat toimimaan turvallisesti heille suunnitelluissa tehtävissä, jotka edellyttävät toimimista ympäristöissä, joissa käytetään sähkövoimakoneita ja joissa on kenttäsähköverkkoja. Kurssi ei tuota lisenssejä.

Kurssi toteutetaan viikonlopun kestävänä SOTVA-jatkokurssina. Kurssin sisältö, tilanteet, soveltavat tehtävät ja käytettävä kalusto suunnitellaan erikseen riippuen kohderyhmästä.

Sähkövoimajärjestelmäkoulutus ohjelma on tarkoitus käynnistää myös ESMPP:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin alueella tulevina vuosina.

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.