Search
Close this search box.

Alueen reserviyhdistysten käyttöön

Viimeisimmät

Keravan Saviolle on rakenteilla sisäampumarata, johon rakentuu kaksi erillistä ampumarataa. Radoista toinen tulee olemaan noin 20 x 20 metrin kokoinen toiminnallinen rata ja toinen noin 6 x 25 metrinen tarkkuusammuntarata.

Keravalle Klondyke- kiinteistöön tulevalle ampumaradalle on perustettu oma yhdistys, Reserviläisten Ampumaratayhdistys ry:n. Perustajajäseninä yhdistyksessä toimivat Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, Vantaan Reserviläiset ry ja EAPAK ry. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Vantaan Reserviläisten Mikko Lehtinen. Yhdistyksen tehtävänä on koordinoida ratahanketta ja vastata sen toteuttamisesta. Ratayhdistykseen on kutsuttu kaikki neljä Helsingin ja Uudenmaan Reserviläis- ja Reserviupseeripiiriä sekä kaikki näiden alaiset yhdistykset. Nämä yhdessä muodostavat jatkossa ratayhdistyksen hallituksen ja hallinnoivat sen toimintaa. Ratayhdistyksen jäseneksi voi liittyä jäsenyhdistykseksi kaikki Helsingin ja Uudenmaan neljän piirin alaisuudessa olevaa yhdistystä ja tietenkin piirit niin halutessaan. Minkäänlaista muuta kriteeriä jäsenyydelle ei ole.

Ratayhdistyksen hallitus on linjannut, että jäsenhakemuksia aloitetaan käsittelemään heti, kun kaikki hankkeelle tähän mennessä luvattu tuki on saatu käyttöön. Tällä turvataan omalta osaltaan sitä, että hankeen onnistuminen on riittävän vahvalla pohjalla, eikä mikään yhdistys liity jäseneksi ns. turhaan. Hakemuksien käsittely on aloitettu. Jäsenmaksu yhdistyksille on 100 euroa ja jäsenmaksut laskutetaan vasta vuodelta 2023, lukuun ottamatta perustajajäseniä, joilta jäsenmaksu on jo laskutettu.

Kannattajajäseniä ja muita sopimustahoja tilojen käyttäjäksi päätettiin käsiteltävän vasta sitten, kun on kartoitettu kaikkien reserviläispiirien alaisten yhdistysten halukkuus ja tarve käyttää tiloja.

Rakennustyöt etenevät hyvin, talkooiltoja on viikoittain useampia ja myös viikonloppuisin töitä tehdään. Joulukuun alkupuolella aloitetaan sähkökaapelien vetämiset ja muutkin sähkötyöt. Ilmanvaihtokanavien tilaukset tekeillä. Ulkoseinässä olevan hätäpoistumistien toteutuksen suunnittelu meneillään, vuokraaja on tilannut uuden oven. Rakennus- ja ampumaratalupa etenevät omia polkujaan. Tavoitteena päästä ampumaan jo helmikuussa 2023.

Uudenmaan piirit suosittelee alueensa yhdistyksiä liittymään 100 euron vuosimaksulla käyttäjäksi, mikäli teillä on tarvetta. Uudenmaan piirit ei toistaiseksi liity itse ampumaratayhdistykseen.

Ampumaratayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Lehtinen esittelee hanketta Uudenmaan reservipiirien henkilöille.
Talkootyöllä ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisessa

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.