Search
Close this search box.

Maanpuolustuskoulutusta naisille

Viimeisimmät

Maanpuolustuskoulutus MPK järjestää kokonaismaanpuolustuskoulutusta, johon osallistumalla voi kehittää monipuolisesti omia turvallisuustietoja ja -valmiuksia, niin arjen häiriötilanteiden kuin poikkeusolojen varalta. Naiset voivat osallistua kursseille samoin edellytyksin kuin miehet, lisäksi osa koulutustarjonnasta on kohdennettu pelkästään naisille. SOTVA-koulutus ei pelkästään reserviläisille.
MPK:n koulutusvolyymista valtaosa toteutetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevana SOTVA-koulutuksena. Kurssikuvauksessa mainitaan aina kohderyhmä, jolle kurssi on tarkoitettu. Monille SOTVA-peruskursseille voivat osallistua myös asepalvelusta suorittamattomat naiset. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi perusammunnat sekä erilaiset huoltoon ja logistiikkaan liittyvät kurssit kuten kenttämuonitus ja PV:n B-ajolupakurssi. SOTVA-koulutuksena järjestetään myös Sotilaskotiliiton poikkeusolojen tehtäviin valmistavat ja harjaannuttavat kurssit.

Perehtyminen vapaaehtoiseen naisten asepalvelukseen

MPK:n asepalvelukseen perehdyttävät kurssit tarjoavat naisten vapaaehtoista asepalvelusta harkitsevalle hyvän mahdollisuuden perehtyä varusmiespalveluksen suorittamiseen. Kursseilla perehdytään varusmiesten arkeen ja saadaan tietoa, miten mahdolliseen varusmiespalvelukseen kannattaa valmistautua. Kouluttajina toimivat itsekin vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset. He pystyvät jakamaan osallistujille käytännön tietoa asepalveluksen suorittamisesta. Kurssille osallistuminen auttaa tekemään päätöksen siitä, onko vapaaehtoinen asepalvelus itselle sopiva ratkaisu.
Vapaaehtoiseen naisten asepalvelukseen perehdyttävät kurssit:

Intti tutuksi naisille
Intin perusteita naisille
Sotilaan perustaidot naisille
Sotilaan jatkokurssi naisille
Sotilaan talvitaidot naisille

Kursseille ei ole yläikärajaa ja ne ovatkin avoimia kaikille täysi-ikäisille naisille. Vaikka kurssien ensisijainen kohderyhmä on naisten vapaaehtoista asepalvelusta harkitsevat, kursseille voivat osallistua myös muut naiset, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään asepalveluksen sisältöön ja saamaan tietoa Puolustusvoimista. Kurssit muodostavat nousujohteisen polun, joka mahdollistaa osaamisen vaiheittaisen syventämisen. Fyysisesti kevein rasitus on Intti tutuksi naisille ja Intin perusteita naisille -kursseilla, joita voi suositella hyvin myös aihepiiristä kiinnostuneille varttuneemmille naisille.
Naisten asepalvelukseen perehdyttävien kurssien alaikäraja on 18 vuotta. Ne toteutetaan SOTVA-kursseina sisältäen jo varusmiespalveluksen peruskoulutuskauden koulutusta. Poikkeuksen muodostaa Intti tutuksi naisille -kurssi, jossa alaikäraja on 16 vuotta. Intti tutuksi naisille- kurssi toteutetaan tutustumistoimintana, jossa ei kouluteta sotilaallisia valmiuksia, vaan nimenmukaisesti tutustutaan mm. toimintaympäristöön, varusteisiin ja asevelvollisuusjärjestelmään.

Varautumis- ja turvallisuustietoja

Arjen häiriötilanteiden varalta kaikkien on hyvä hallita turvallisuustaitoja kuten alkusammutus ja hätäensiapu sekä ymmärtää varautua kotivaralla. Uusina kansalaistaitoina listaan voi lisätä kyberturvallisuuden perusteet ja medialukutaidon Poikkeustilanteissa näiden perusturvallisuustaitojen merkitys vain korostuu.
MPK järjestää koulutusta, jossa voi kehittää omia turvallisuus- ja varautumistaitoja monipuolisesti. Arjen turvallisuus -kursseilla voi ottaa haltuun ja kerrata yleiset turvallisuustaidot, joita häiriötilanteissa tarvitaan. Lisäksi voi kouluttautua syvemmälle erilaisissa turvallisuusteemoissa kuten väestönsuojelu, kyberturvallisuus tai informaatiovaikuttamiselta suojautuminen. Kursseja toteutetaan sekä lähiopetuksessa, webinaareina että itsenäisesti suoritettavina verkkokursseina.
Kursseja toteutetaan myös osana isompia harjoituksia kuten Kotiseutuharjoitukset. Pelkästään naisille suunnattuja ovat MPK:n ja Naisten Valmiusliiton yhdessä toteuttamat NASTA- ja PikkuNASTA-harjoitukset.

Liikuntaa ja ammuntaa

MPK:n omat liikuntapäälliköt toteuttavat liikuntakoulutusta, jonka tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Suosittuja liikuntatapahtumia ovat mm. Kesäyön marssit ja Kunnossa inttiin -kurssi, joka antaa valmiuksia kohottaa tavoitteellisesti kuntoa varusmiespalvelusta silmällä pitäen.
Liikuntakursseilla on mahdollista päästä myös ohjatusti kokeilemaan itselle uutta lajia, kuten lumikenkäilyä tai suunnistusta. Kuntotestauksiinkin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki sukupuoleen katsomatta. Testauksia järjestetään sekä lihaskunto- että juoksu-/kävelytesteinä.
Aloittelijoille järjestetään myös ammuntakoulutusta, joista osa on kohdennettu naisille, mikä voi madaltaa osallistumiskynnystä. Ammunnan alkeiskursseilla ei tarvita omaa asetta tai suojavarusteita – vastaanottava, rauhallinen mieli ja ulkoiluvarustus riittävät

Kouluttajaksi tai toimijaksi

Kouluttaja- tai johtamiskoulutusta hankkineet naiset pääsevät hyödyntämään saamaansa koulutusta ja treenaamaan taitojaan erityisesti naisille suunnattujen kurssien ja harjoitusten vastuutehtävissä. Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia tarvitaan erityisesti naisille suunnattujen sotilastaitokurssien ja Intti tutuksi -kurssien kouluttaja- ja johtamistehtävissä.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen parissa kaivataan lisää naisia sekä kouluttaja- että toimijatehtäviin. Jos olet kiinnostunut sitoutumaan maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoistehtäviin, ota yhteys omaan MPK:n koulutuspaikkaasi.

TEKSTI: SATU VIRTANEN
KUVAT: SIRKKA OJALA JA TURO ORASTE

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.