Search
Close this search box.

Varautumiskoulutuksia

Viimeisimmät

Tämänhetkinen turvallisuustilanne maailmalla on saanut suomalaiset pohtimaan varautumista eri tilanteisiin. Varautuminen ei ole pelkästään varautumista mahdollista sotaa varten – varautuminen on paljon muutakin. Ajatellaan, että sairastut – sinulla pitää olla ruokaa ja lääkkeitä sille ajalle, kun et pääse menemään kauppoihin. Myös sähkökatkoihin on hyvä varautua.

7.2.2023 vietettiin ensimmäisen kerran Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – SPEK:in johdolla valtakunnallista varautumispäivää Suomessa
Varautumispäivän teemana oli ”Varaudu edes vähän”. Varautuminen ei vaadi ihmeitä: Pullovesi, syömävalmis ruoka, valonlähde, patteriradio, varavirtalähde ja vähän käteistä riittää jo pitkälle. Asiaa pitää lähestyä oman perheen tarpeista – mitä ruokaa syödään normaalistikin, ei kannata hankkia varastoa, jota ei käytä ja miten perheen lemmikkien tarpeet, onko ne huomioitu. Aiheesta muistutettiin Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin facebook-sivulla

MPK:ssa varautumista lähestytään eri vinkkeleistä. Henkisen kriisinsietokyvyn merkitys on korostunut viime vuoden aikana. Tähän teemaan MPK:n kurssitarjonnassa on mm. Henkisen tuen peruskurssi (tulossa jatko syksyllä) ja Miten puhua lapselle kriisistä kurssit suomeksi ja ruotsiksi. Kurssit järjestetään yhteistyössä Vapepan/SPR:n, Pelastakaa Lapset ry:n ja Naisten Valmiusliitto ry:n kanssa.

Koulutuksista 72 tuntia, arjen turvallisuus, kodin varautuminen, selviytyminen sähköttä ja varavoima kotitalouksille -kurssit antavat valmiustaitoja, joista on hyötyä normaalioloissa, mutta jotka korostuvat myös poikkeusoloissa. Tästä esimerkkinä Kansalaisen varavoimakone ja sähköturvallisuuskurssi 13.5.2023.

Maastotaidot, selviytyminen, hätämajoitus, luonnonmuona, suunnistus sekä retkeilyn perusteet – nämä kurssit antavat valmiuksia liikkua ja selviytyä luonnossa. Seuraava hätämajoitus-kurssi järjestetään Tuusulassa 4.3.2023. Näitä kursseja kannattaa hakea sekä Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin että Meripuolustuspiirin kurssitarjonnasta, jos haluaa kurssille lähialueelle. Jos taas on valmis matkustamaan, voi hakea kursseja myös koko Suomen alueelta.

Kalliosuojakurssien suosio on kasvanut roimasti. VSS Kalliosuoja – peruskurssi 2023 ESMPP pyörii koko vuoden läpi ja se suoritetaan MPKMoodle-verkkokurssina. Kurssin suorittaneet voivat hakeutua jatkokurssille. Jatkokurssin suorittaneet voivat vielä hakeutua erikoiskurssille. Vuosi 2022 oli ennätyksellinen – väestönsuojelukursseilla koulutettiin lähes 1500 henkilöä.

MPK:n ja Säteilyturvallisuuskeskuksen yhteistyön perusteella koulutetaan tänäkin vuonna vapaaehtoisia säteilymittausjoukkueita. Kaikkiaan näitä osaajia on koulutettu Säteilyturvallisuuskeskuksen tarpeisiin yli 100 henkeä.

Uudellamaalla järjestetään Kotiseutuharjoituksia sekä maalis- että syyskuussa. Ne ovat tarkoituksenmukaisin osin yhdistetty Kaartin Jääkärirykmentin johtamiin paikallispuolustusharjoituksiin. Kotiseutuharjoitukset ovat alueellisia varautumisharjoituksia, joissa edistetään kuntien ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen välistä yhteistyötä.
Erilaisia kyberturvallisuuteen liittyviä kursseja järjestetään myös MPK:ssa. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa on toteutettu kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssi 2023. Myös informaatiovaikuttamisen kursseja on pidetty useita.
Osallistujamääriltään suuria koulutustapahtumia ovat Naisten Valmiusliitto ry:n ja MPK:n yhteistyönä toteuttamat NASTA ja PIKKUNASTA -harjoitukset. Harjoitukset on suunnattu naisille ja jokaisessa harjoituksessa on useita kursseja. PIKKUNASTA Pihlajanmarja -harjoituksessa syyskuussa Santahaminassa oli johdon kurssin lisäksi kuusi kurssia: arjen turvallisuus, lapsen kohtaaminen kriiseissä, liikenneturvallisuus ja B-ajo-oikeuskurssi, turvallisesti vesillä, tosielämän ensiapu ja väestönsuojelun perusteet. Kaikki NASTA-kurssit ovat tosi suosittuja ja täyttyvä hyvää vauhtia. Seuraava suuri NASTA-harjoitus pidetään syksyllä Dragsvikissä Raaseporissa.
Varautumiseen lasketaan myös maatilojen varautuminen. MPK järjestää yhteistyössä Maataloustuottajien keskusjärjestön MTK:n, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY:n ja Huoltovarmuuskeskus HVK:n kanssa maatilojen varautumiskursseja. Kursseja järjestetään ympäri Suomen eri piireissä sekä suomeksi että ruotsiksi. Peruskursseilla maatalousyrittäjät, kuntien viranhaltijat ja muut kiinteästi alkutuotantoon liittyvät toimijat saavat perustietoa varautumisesta. Jatkokurssin tavoitteena on saada valmiiksi tilakohtainen varautumissuunnitelma. MPK:n maatilakursseista ovat kiinnostuneet varsinkin vap-viljelijät. Maanviljelijöitä on henkilövarattu jatkamaan työtään ruokahuollon parissa myös kriisin hetkellä. Niin kutsutut vap-varatut viljelijät työskentelisivät poikkeusolojen aikana omilla ja palvelukseen kutsuttujen maatilallisten tiloilla ruokahuollon turvaamiseksi.

Myös liikuntakurssit ovat hyvää varautumista – kun pitää huolta omasta kunnostaan, on myös kunnossa auttamaan muita. Osa marsseista ja marssimatkoista on sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja, mutta kaikki marssitapahtumat edistävät omaa kuntoa. Marssitapahtumia Etelä-Suomessa ovat mm. Brandenstein Marssi, Kesäyön marssit Tuusulassa 10.6.2023, Kesäyön marssi Raaseporissa 12.8.2023 (näissä tarjous marssi kolme, maksa kaksi). Muita MPK:n Kesäyön marsseja löytyy ympäri Suomen. Hiihtomarssi Oittaalla – 50km pidettiin juuri viikko sitten – katso erillinen juttu.

Ammunta on ollut todella suorittua kaikissa MPK:n piireissä, varsinkin Etelä-Suomessa. Osa kursseista järjestetään varautumiskoulutuksen puolella ja kurssit ovat avoinna kaikille täysi-ikäisille. Kurssit kuitenkin täyttyvät hyvin nopeaan sen jälkeen, kun kurssit tulevat näkyviin ja ilmoittautuminen avataan koulutusjärjestelmään.

Yhteensä Varautumis- ja turvallisuus eli VARTU-kursseilta kertyi 12 717 koulutuspäivää vuonna 2022, joka oli 12,4% MPK:n koulutuksesta. Osallistujia oli lähes 9000 ja kursseja 251.

Hyviä hakusanoja koulutuskalenterissa ovat arjen turvallisuus, etsintä ja pelastus, henkinen toimintakyky, maatilat ja maatalous, selviytyminen ja erätaidot, varautuminen sekä verkkokoulutus. Näissä sanoissa nyt suorat linkin Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ja meripuolustuspiirin kyseisiin, tällä hetkellä syötettyihin kursseihin. Omia valintoja voi tietenkin aina tehdä ja valita useita tarkenteita ja piirejä. Suora linkki koulutuskalenteriin ilman valintoja: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri.

Varautuminen on meidän kaikkien asia – tule mukaan.

Kirjoittaja Birgitta Mitro, Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin koulutussihteeri

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.