Search
Close this search box.

Oltermannin historiaa

Viimeisimmät

VETRES historiaan

VETRES Keski-Uusimaan lakkauttamiskokous Tuusulan seurakunnan Jokipaltio-auditoriossa 10.5.2022, jolloin VETRES-organisaatioon kuului 40 sidosryhmää.

Sotasukupolven perinneyhdistys

Rekisteröitävän Keski-Uusimaan sotasukupolven 1939 – 1945 perinneyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24. toukokuuta Puolustusvoiminen palvelukeskuksessa Tuusulassa.

Lottamuseon lottaperinneyhdistys

Lottamuseon Lottaperinneyhdistys on toiminut aktiivisesti kuluneena vuonna, ja koronarajoitusten hellittäminen on mahdollistanut jäsentapaamiset Lottamuseolla.

Lottaperinne

Kun ajatus omasta lottaperinneyhdistyksen perustamisesta Keski-Uudellemaalle suunniteltiin vuonna 2016 oli tavoitteena tukea Lottamuseon toimintaa ja vaalia menneiden sukupolvien jättämää arvokasta perintöä, lottahistoriaan tutustumista ja lottaperinteestä kertomista tuleville sukupolville yhdistystoiminnan muodossa.

Piirilehden ja Oltermannin historiaa

Oltermannin toimittaminen piiriemme yhteisenä painettuna lehtenä päättyy arvokkaasti 40. vuosikertaan tähän vuoden viimeiseen numeroon. Piirilehden historia alkaa lokakuusta 1955, jolloin julkaistiin Uudenmaan Reserviupseeripiiri, Uudenmaan piirin äänenkannattaja. Lehti oli 16-sivuinen kooltaan A5. Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry on perustettu Helsingissä 24.10.1952 ja Uudenmaan Reservialiupseeripiiri Hyvinkäällä 13.12.1959, sittemmin vuodesta 1997 Uudenmaan Reserviläispiiri. Oltermanni-lehden vaiheikas ja vaikeuksiakin sisältänyt historia alkoi vuonna 1967, jolloin Oltermanni ilmestyi neljästi A5-kokoisena. Sivumäärä vaihteli 24 ja 32 välillä.

Oltermanni siirtyy uuteen aikakauteen, digilehtenä neljästi vuodessa julkaistavaan nettiversioon. Oltermannin vuosikerrat 2016-2021 ovat nettisivuilla www.uudres.fi

Uudenmaan Reserviupseeripiiri– lehti ilmestyi 8-sivuisena kolme kertaa vuonna 1956.

Vuoden 1957 osalta julkaisusta ei ole varmaa tietoa. Lehteä ei toimitettu enää vuonna 1958. Syynä oli piirin heikko taloudellinen tilanne ja ilmoitushankinnan vaikeus. Yhteyttä yhdistyksiin pidettiin kiertokirjeillä.

Piirien yhteistyötoimikunta päätti yhteisestä piirilehdestä vuoden 1966 lopulla. Uudenmaan reserviupseerien ja reservialiupseerien PIIRILEHTI 1/1966 julkaisi lehdelle nimikilpailun. Kilpailun voitti hyvinkääläinen kersantti Paul Rautanen ehdotuksellaan Oltermanni, jolla nimellä piirilehti julkaistiin jo numerossa 1/1967.

Oltermanni, kuten edeltäjänsä, ilmestyi neljästi vuosittain koossa A 5 vuoden 1968 loppuun.

Sanomalehtimuodon tabloid- koossa Oltermanni sai 1969, jolloin ensimmäisen numero oli nelisivuinen. Lehti ilmestyi neljästi vuodessa talous- ja jäsenten osoitteiden osalta postitusvaikeuksienkin jatkuessa. Oltermanni julkaistiin kuudesti vuosittain pääosin 6-sivuisena 1970-1972.

Vuonna 1976 lehteä ei kyetty toimittamaan. Syynä siihen ei ollut piirien ja niiden yhdistysten yritteliäisyys, vaan maatamme ja koko maailmaa koetellut öljykriisin aiheuttama lama.

Tiedottamisen tärkeys

Talousvaikeuksien jatkuessa Oltermanni kyettiin vielä vuonna 1977 toimittamaan, mutta syyskokouksissa piirit joutuivat lopettamaan lehden julkaisemisen.

Toimintaa ei voi olla tiedottamatta, ei liitto-, piiri- eikä yhdistystasolla. Pienimuotoisimmillaan se lähtee yhdistyksissä liikkeelle puhelinsoitolla, suppeammille joukoille tiedotteilla ja laajimmilleen muun median välityksellä. Julkaisujen, tiedotteiden (vast.) ja yhdistyshallinnon tallentamisella turvataan tuleville polville tutustumismahdollisuus historiaan ja julkaisutoimintaan. Vanha fraasi pätee tässäkin: ”Ellet tiedä mistä tulet, et tiedä minne menet”.

Piirit korvasivat Oltermannin neljästi vuodessa yhdistysjohdoille monistetuilla ja postitetuilla piiritiedotteilla 1978-1981.

Yhteistyö Helsingin Reservin Sanomien kanssa aloitettiin alkuun vaatimattomasti vuonna 1980. Lehden kaksi numeroa tilattiin jäsenille, joissa tiedotettiin muun muassa piirien urheilutapahtumista ja retkistä. Syksyllä 1981 lehteen saatiin piirien toiminnanjohtajan Väinö, ”Tysse”, Raatikaisen palsta. Piirit saivat sovittua kokeilumielessä palstatilaa jokaiseen kaksitoista kertaa vuodessa julkaistavaan lehteen. Palstatilan saanti oli sidoksissa lehden levikkiin, yhdistysten jäsenilleen tilaamien lehtien lukumäärään. Siinä ei onnistuttu toivotulla tavalla. Se johti yhteistoiminnan päättymiseen vuoden 1981 lopussa.

Piirilehti palkitsijana ja palkittuna

Oltermannin ja samalla piirien toimintaa tukeville yrityksille ja ilmoitushankintaa suorittaville jäsenille jaettiin lehden ilmoitushankintaplaketit ensimmäisen kerran vuonna 1985. Parhaana palkittiin Harri Virolainen Kirkkonummelta. Joulukuussa 1988 Tuusulassa jaettiin neljälle suurimmalle ilmoittajalle ja seitsemälle parhaalle ilmoitushankkijalle plaketit.

Marraskuussa 1997 Reijo Nummela, Oltermannin päätoimittaja 1993-1994, lahjoitti Helsingissä Reserviläinen-lehdelle kuvanveistäjä Pentti Papinahon Seinäjoella 1988 paljastetusta Suojeluskuntalainen –muistomerkistä tehdyn pronssiin valetun pienoispatsaan ikuisesti kiertäväksi piirilehtien kiertopalkinnoksi, jonka saajasta päättää Reserviläinen-lehden toimituskunta.

Oltermannissa 4/1998 suoritettiin lehden historiassa toistaiseksi ainoa reserviläistoiminnan kysely vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimintaedellytyksistä vaihtoehtokysymyksillä, joita oli 30. Kyselyn Oltermannin pyynnöstä suorittivat myös Helsingin Reservin Sanomat ja Kymen Salpa. Uudenmaan piirit palkitsivat 500 markalla upseeri- ja reserviläisyhdistyksen, joilta saatiin jäsenmäärän verrattuna eniten vastauksia. Voiton veivät Jokelan Reserviupseerit ja Kirkkonummen Seudun Reserviläiset.

Joulukuussa 1998 jaettiin lehden ilmoitusplaketit ja kunniakirjat neljälle suurimmalle ilmoittajayhtiölle ja kymmenelle ilmoitushankkijalle Taistelukoulun Upseerikerholla. Kunniakirja toimitettiin lisäksi tilaisuudesta estyneille viidelletoista muulle henkilölle. Kyseessä oli kolmas kerta, kun Oltermanni muisti tukijoitaan.

Oltermannin päätoimittaja 2005-2009 Jukka Sippola suunnitteli Oltermanni-mitalin lehden palkitsemisvälineeksi. Sippola luovutti ensimmäiset kahdeksan mitalia hänen viiden vuoden päätoimittajakaudellaan lehden hyväksi toimineille kirjoittajille ja parhaalle mainostukijalle.

Lehden päätoimittajat ovat luovuttaneet Oltermanni-mitaleja lehtiin kiitettävän usein kirjoittaneille yhden vuonna 2011, kolme kirjoittajille ja yhden mainostajalle vuonna 2014 sekä yhden kirjoittajalle vuonna 2019.

Oltermanni palkittiin RUL:n kunniakirjalla vuoden 1996 parhaana piirilehtenä. Reijo Nummelan lahjoittaman piirilehdille myönnettävän kiertopalkinnon, Suojeluskuntalainen–pienoispatsaan, Reserviläinen-lehti luovutti 1997 lopulla Oltermannille vastaanottajana päätoimittaja Juha Koskenranta ja piirien puheenjohtajat Veikko Karhumäki ja Jarmo Paasikivi.

Oltermanni sai tämän arvokkaan kiertopalkinnon toisen kerran vuonna 2010 parhaaksi piirilehdeksi valittuna Antti Kauranteen päätoimittajakaudelta.

Värien käyttö Oltermannissa

Uudenmaan reserviläispiirien ensimmäisen A 5-kokoisen etukannen teksti ja kuva sekä takakannen mainostekstit olivat siniväriset vuonna 1966, samoin Oltermannin vuosien 1967 ja 1968 lehdissä. Vuosikerrassa 1968 käytettiin vastaavasti vihreää väriä.

Tabloid-kokoisessa lehdessä ensimmäinen sininen lisäväri oli sisäsivulla Oltermannissa 3/1985 silloisen vielä nimeltään Maakunnallisen III maanpuolustuspäivän ilmoituksessa.

Tuusulassa järjestetyn Uudenmaan V maanpuolustuspäivän yhteydessä juhlatoimikunta (mukana Tuusulan johdolla myös Järvenpään ja Keravan kerhot) julkaisi 12-sivuisen lisälehden, jossa oli sinistä lisäväriä kannessa ja keskiaukeamalla.

Lehden etu- ja takasivulle painettiin sininen taustaväri vuonna 1989.

Oltermanniin 3/2001, Uudenmaan 19. Maanpuolustuspäivän liittyen, Järvenpään reserviyhdistykset ostivat ja maksoivat omalla mainoshankinnalla neljä värisivua, lehden, etu- ja takakansi sekä keskiaukeama.

Lehti saatiin päätoimittaja Jukka Sippolan johdolla väripainokseksi vuodesta 2005 alkaen.

Oltermanniin 2/2010 muotoiltiin lehden nimeen nykyinen kirjasintyyppi.

Piirilehden ja Oltermannin päätoimittajat

Vakkuri, Kai A Hyvinkää 1955-1957

Salminen, Pauli Helsinki 1965-1975

Sola, Esko Helsinki 1977

Heimonen, Tuomo Porvoo 1982 (vuosijulkaisu)

Klemi, Matti Jokela 1983 (vuosijulkaisu)

Jokinen, Pertti Lohja 1984

Läckström, Erik (res) Porvoo 1985-1986

Kyllönen, Matti Kerava 1987-1988

Kitula, Jouko (res) Tuusula 1989-1990

Santala, Jouko Järvenpää 1991-1992

Nummela, Reijo Kerava 1993-1994

Wiceen, Rainer Tuusula 1995-1996

Koskenranta, Juha Järvenpää 1997-1998

Lindström, Yrjö Järvenpää 1999-2000

Mustonen, Jukka Porvoo 2001-2004

Sippola Jukka Kerava 2005-2009

Pietiläinen, Jari (res) Vantaa 2010, nro /2010

Kauranne, Antti Porvoo 2010-2011

Åkman, Timo (res) Järvenpää 2012-2015

Vahasalo, Seppo Kirkkonummi 2016-2017

Åkman, Timo (res) Järvenpää 2018-2021

Oltermanni-mitalit

2010 Jukka Sippola mitalien jakajana

 1. Pekka Pulkkinen (piirien toiminnanjohtaja)

 2. Veikko Karhumäki (RU)

 3. Jyri Turkkila (lehden pitkäaikainen taittaja)

 4. Timo Åkman (RES)

 5. Harri Majamäki (RU/RES)

 6. Risto Muurman (MPK)

 7. Hannele Lindstén (Tuusulan Sotilaskotiyhdistys)

 8. Järvenpään II Uusi Apteekki (apteekkari Klaus Holttinen, ilmoittaja)

2011 Antti Kauranne mitalin jakaja

 1. Ossi Ikonen (RES)

2014 Timo Åkman mitalien jakaja

 1. Jukka Sippola (RU)

 2. Antti Kauranne (RU, lehden pitkäaikaisin taittaja)

 3. Seppo Vahasalo (RU)

 4. Keravan Hammaslääkäriasema (Matti ja Eeva Rahikka, ilmoittajat)

2019 Timo Åkman mitalin jakaja

 1. Mika Virta (RES)

Oltermannin sivutoimiset mainoshankkijat:

1999-2005 Armi Kääriä

xxxx-xxxx Olavi Waljakka, Etelä-Suomen Lehtipalvelut Ky

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.