Search
Close this search box.

Historiallinen kokous

Viimeisimmät

Tammenlehvän Keski-Uudenmaan Perinneyhdistys piti rekisteröitynä yhdistyksenä historiansa ensimmäisen sääntömääräisen vuosikokouksensa 23.3.2023 Tuusulan seurakuntakeskuksessa Hyrylässä. Kaikki sen 25 jäsenyhdistystä olivat läsnä edustajineen.

– Helmikuun 27. päivä oli meille historiallinen. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömme ja perinneyhdistyksemme yhdistysrekisteriin, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja, eversti evp. Jari Anttalainen. Yhdistyksemme on perustettu Valtioneuvoston perinnetyön loppuraportin suositusten ja Tammenlehvän Perinneliiton ohjeiden mukaisesti vaalimaan veteraaniemme perinteitä ja jatkamaan perinne- ja veteraanitukityötä. 

Perinneyhdistys perustettiin vuosi sitten, 24.5.2022 jatkamaan VETRES Keski-Uusimaan toimintaa. VETRES toimi 8.12.1999-10.5.2022 rekisteröimättömänä toimijana Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja vuodesta 2018 alkaen myös Mäntsälän ja Pornaisten alueella. Perinneyhdistyksen työnimi oli muutaman kuukauden ajan Keski-Uudenmaan Sotiemme 1939–1945 perinneyhdistys. Nykyinen nimi, Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys, otettiin käyttöön 1.10.2022 alkaen ja hyväksyttiin sääntöjen rinnalla yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 26.1.2023.

Puheenjohtajan lisäksi vuosikokous vahvisti viime vuonna kahdeksi vuodeksi valitun hallituksen 15 jäsenen kokoonpanon. Hallitus hyväksyi jäsenyhdistysten esittämät henkilövaihdokset ja valitsi osalle varajäsenet. Puuttuvat varajäsenet täydennetään huhtikuussa. Myös vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin.

Veteraanien perinnettä vaalitaan ja siirretään nuorille

Perinneyhdistyksen veteraani- ja perinnetapahtumien toteutus ja perinteiden siirtäminen nuorille toteutuu käytännössä kuntakohtaisissa paikallistoimikunnissa, kunnan tai kaupungin, seurakunnan, alueen veteraani-, maanpuolustus- ja kotiseutujärjestöjen sekä muiden, myös toimintaa tukevien tahojen yhteistyönä.  

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman keskeisinä tavoitteina on
1. varmistaa veteraanisukupolven tuen jatkuminen, yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien ja kaupunkien kanssa
2. ottaa vastaan ja liittää alueen veteraaniyhdistysten tai niiden perinneyhdistysten jäsenet Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistyksen jäseniksi ja jäsenrekisteriin
3. panostaa paikallisten perinnetoimikuntien (paikallistoimikuntien) luomiseen yhdessä kunnan, seurakunnan ja kunnan alueella toimivien veteraani-, maanpuolustus- ja kotiseutuyhdistysten, muiden yhteistyökumppaneiden ja toimintaa tukevien tahojen kanssa
4. vaalia veteraanien kulttuuriperintöä ja osallistua perinteiden siirtämiseen veteraaneilta nuorille
5. luoda vahva perusta yhdistyksen toiminnalle, taloudelle ja tehtävien toteutukselle
6. laatia yhdistykselle tulevaisuuteen tähtäävä strategia.

Lisätietoa: Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistys ry
puheenjohtaja Jari Anttalainen, jari.o.anttalainen@gmail.com
sihteeri Veikko Karhumäki, veikko.karhumaki@msoynet.com; 041 5475 508
tiedotusvastaava Merja Kukkonen, meku.kukkonen@outlook.com; 040 4891 75

Valtioneuvoston ohjeet veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämisestä
Ehdotus veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämisestä – Työryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi)

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.