MPK Etelä-Suomen henkilöt

Piiripäällikkö Vesa Sundqvist
Vastaa piirinsä koulutuspaikkojen koulutuksen ja muun toiminnan sekä talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä piirin henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta ja piirin sisäisestä valvonnasta
Pitää yhteyttä piirin toimintaan liittyviin MPK:n jäsenjärjestöihin sekä viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin Alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) koulutus Uudellamaalla kuntien esittämien tarpeiden mukaisesti, viranomaisten tarpeisiin suunnattu koulutus 

Koulutussihteeri Birgitta Mitro

Maatilojen varautumiskoulutus, B-ajolupakoulutus, arjen selviytymiseen liittyvien turvallisuustaitojen ja -tietojen koulutus, MPK Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunnan konsertit, naisjärjestöjen varautumiskoulutuksen tuki (myös PikkuNasta)

MPK:n ruotsinkielisen koulutuksen kehittäminen

Toimisto- ja hallintotehtävät

Valmiuspäällikkö 
Markus Häyhtiö (Helsinki)
Helsingin koulutuspaikan päällikkö

Helsingin reserviläisten osaamisen kehittäminen.
Virtuaalinen koulutusympäristö (VKY) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen.
Kranaatinheitinkoulutus, tarkka-ammunta, tiedustelu, lähitaistelun perusteet & jatkokurssi, johto-, tuki- & perustamiskurssit, KAARTJR:n valat.
MPK:n lähitaistelun sekä (tykistön ja) kranaatinheittimistön koulutusohjelmat.

Valmiuspäällikkö Markku Mansikka (Länsi-Uusimaa & Espoo ja Kauniainen)
Länsi-Uudenmaan & Espoon ja Kauniaisten reserviläisten osaamisen kehittäminen.
Sisäampumasimulaattori (SAS) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen.

Perustamiskeskukset, pioneeri, huolto, lentotiedustelu, esikunta- ja viestikomppaniat, perusyksikön vääpelikurssi,  kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna -verkkokurssi.
MPK:n panssarintorjunnan koulutusohjelma.

Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta
Tuusulan koulutuspaikan päällikkö

Reserviläisjohtajakurssit 1 ja 2.
Kaksipuoleisen taistelun simulaattori (KASI) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen
Brandenstein-marssi, Kesäyön marssi, Uudenmaan maanpuolustuspäivä, Nuorten turvakurssin toimeenpano keväisin Uudellamaalla, paikallispataljoonan kursseja. Lähitaistelun kylmät aseet -kurssit, taisteluensiapukurssit, kartat ja koordinaatit -kurssit, arjen turvallisuuteen liittyvät varautumis- ja turvallisuuskurssit

Valmiuspäällikkö Mats Fagerström
Keski- ja Itä-Uudenmaan & Vantaan reserviläisten osaamisen kehittäminen.

Kouluttajakoulutuskurssien (K1, K2) kouluttajapooleista vastaaminen.
Elektroninen sodankäynti, johtamisjärjestelmä & viesti mukaan lukien arjen ratkaisut (AR), maakuntakomppanioiden info- ja rekrytointitilaisuudet, HF-radiohankkeen valmisteluun osallistuminen; päävastuu vuoden 2024 alusta.

Varastopäällikkö Jyrki Lahti

Tuusulan koulutuspaikan varaston vastaava

Varastopäällikkö Petri Laakkonen

Tuusulan koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö Juhana Liesimaa

Ammunnat sekä ammunnanjohtajien ja ampumakouluttajien koulutus

Aseiden ja patruunoiden huolto ja ylläpito.

Liikuntapäällikkö Harry Sainio

Kuntotestaajien kouluttajakurssit, kuntotestaajakurssit, kuntotestitilaisuudet, suunnistustestit, Kunnossa Inttiin -kurssit, naisille kohdennettu fyysisen toimintakyvynkoulutus, Ressut kuntoon -kurssin pilotointi keväällä 2023, MPK:n Jukolan viesti -joukkueen kokoaminen & valmentaminen 2023.

Koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala

Pääkaupunkiseudun turvallisuuspäivät, nuorten turvakurssit, Intti tutuksi nuorille, erityisryhmäkurssi, kalliosuojakoulutus, vapaaehtoisten säteilymittausjoukkueiden koulutus Säteilyturvakeskukselle, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävät kurssit.

Koulutuspäällikkö Jarkko Paananen               

Taistelu rakennetulla alueella (TRA) – & sotilaspoliisi (SPOL) -koulutus mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus

MPK:n taistelu rakennetulla alueella -koulutusohjelma

Koulutuspäällikkö Kim Malmberg

Kyberturvallisuus, strateginen tiedustelu, Tieto- ja Locked Shields -harjoitukset

Kyberkaluston huolto ja ylläpito.

Koulutuspäällikkö Marko Maaluoto

Viro-yhteistyö & muu kansainvälinen yhteistyö.

Koulutuspäällikkö Caspar von Walzel

Nijmegenin marssi & Porvoo Jukola 2023

Koulutuspäällikkö Marko Honkanen

35 ITK 88 -kurssit mukaan lukien ilmatorjunnan keskitetty kouluttajakoulutus, 23 ITK 61 -kurssit, ilmasuojelun perusteet -kurssit, ilmatorjuntakonekiväärikurssit

MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelman valmistelu.

Varastopäällikkö Timo Tuomi

Helsingin koulutuspaikan varaston vastaava

Varastopäällikkö Erkki Joukainen

Helsingin koulutuspaikka

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.