Search
Close this search box.

Vuosi 2022 sai uuden käänteen

Viimeisimmät

Juuri kun koronaviruspandemian puristus alkoi jo hieman hellittää, niin saman tien turvallisuustilanne Euroopassa koki äkkikäännöksen, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen ja brutaalin hyökkäyksen Ukrainaan 24.2.2022 klo 4.00. Taustalla oli lähes vuoden ajan kestänyt joukkojen ja tarvittavan materiaalin asteittainen lisääminen Ukrainan rajojen läheisyydessä; viime vaiheessa turvallisuustilanne kiristyi, ennen tämän uuden laajan hyökkäyksen aloittamista, kun Venäjä vaati Naton laajenemisen pysäyttämistä ja etupiirien palauttamista.

Kun eurooppalainen turvallisuusjärjestys muuttuu kertaheitolla näin dramaattisesti, niin tässä vaiheessa sen aiheuttamista muutoksista on nähtävissä todennäköisesti vasta kalpea aavistus – muutokset tulevat olemaan kuitenkin merkittävät. Parhaillaan laaditaan selontekoa ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta; se käsittelee Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen turvallisuustilanteen taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista. Tämä selonteko tukee osaltaan kevään aikana käytävää kansallista keskustelua Suomen Nato-jäsenyydestä, ja toimii ymmärtääkseni yhtenä keskeisenä perustana valtiojohdolle ja eduskunnalle siinä prosessissa, jonka päätepisteessä on ratkaisu Suomen jäsenyyshakemuksen mahdollisesta jättämisestä puolustusliitto Natoon.

Täällä kentällä MPK:n väki on käärinyt hihat, jotta pystyisimme vastaamaan Venäjän uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvasta rajusti lisääntyneestä halusta osallistua MPK:n kursseille myös Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin alueella. Muutamia esimerkkejä uusista koulutuksista ovat Miten puhua lapselle kriisistä? (verkossa 31.3.), Informaatiovaikuttaminen sotatilanteessa (verkossa 9.4.), 7 ammuntakurssia lisää juhannukseen mennessä jo aiemmin koulutuskalenterissa olevien 70 ammuntakurssin jatkoksi, taistelu rakennetulla alueella (1.-3.4.), pikakertauskurssit singoista, miinoista ja viestiasioista (23.-24.4.2022) sekä 4 viikonloppua eri aiheista liittyen taistelijan perustaitoihin (huhti-toukokuussa 2022).

Myös henkilökohtaisella rintamalla muutosten tuulet ovat puhaltaneet voimakkaasti, sillä siirryin reserviin 1.1.2022 lukien palveltuani 35 vuotta Puolustusvoimissa alokkaasta everstiluutnantiksi. Olen kovin otettu siitä, että tulin valituksi piiripäälliköksi, mikä mahdollistaa työn jatkamisen maanpuolustuksen parissa – ja vieläpä tutussa toimintaympäristössä, sillä virkaurani viimeisenä tehtävänä sain kunnian palvella lähes viiden vuoden ajan Uudenmaan aluetoimiston päällikkönä vuosina 2017-2021; toimialue oli sama kuin piiripäällikölläkin eli koko Uudenmaan maakunta. Parasta on kuitenkin se, että pääsin aluetoimiston päällikön pestini aikana tutustumaan laajasti eri viranomaistahoihin, kunta- ja järjestökenttään sekä elinkeinoelämän edustajiin, ja ennen kaikkea teihin reserviläisiin ja maanpuolustajiin, jotka vapaaehtoispohjalta annatte osaamisenne ja runsaasti vapaa-aikaanne yhteisen hyvän eteen. Voidaan puhua aikalailla unelmatyöstä, kun pääsee tämänkaltaisen joukon kanssa jatkamaan työuraansa.

Neuvonpito MPK:n roolista osana paikallispuolustusta, Santahaminassa Korsu-kabinetissa 3.3.2022. Kuvassa maavoimien komentajana, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Asko Kopra, MPK Etelä-Suomen piiripäällikkö Vesa Sundqvist ja MPK Etelä-Suomen valmiuspäällikkö Pasi Raatikainen. Kuva: everstiluutnantti Markku Jämsä, Uudenmaan aluetoimiston päällikkö.

Työllemme on vahva selkänoja valtiojohdonkin suunnasta, nimittäin tuoreessa valtioneuvoston puolustusselonteossa syksyltä 2021 annetaan hyvät eväät muun muassa paikallispuolustuksen kehittämiseen. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellista joukoista paikallisjoukoiksi. Samalla paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja vaatimustaso nousee. Muutoksen myötä paikallisjoukkoihin kuuluu nykyistä enemmän joukkoja, joita voidaan käyttää taistelutehtäviin myös nopeasti kehittyvissä tilanteissa. Paikallispuolustuksen joukkoreservillä mahdollistetaan maapuolustuksen kyky pitkäkestoiseen sodankäyntiin koko valtakunnan alueella. Sanoisin kuitenkin, että Uudellamaalla ollaan jo tällä hetkellä verrattain hyvässä asetelmassa, mitä tulee paikallispuolustuksen järjestelyihin.

Tässä uudistuksessa MPK:lla on keskeinen rooli tehdä osuutensa paikallispuolustuksen kehittämisessä; sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella, johon Puolustusvoimat antaa perusteet, MPK tuottaa tarvittavaa osaamista, joka parhaimmillaan johtaa reserviläisen sijoittamiseen Puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon. Tästä entisestään tiivistyneestä yhteistyöstä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välisesti on hyvät kokemukset täällä Uudellamaalla Kaartin jääkärirykmentin, Uudenmaan aluetoimiston ja MPK Etelä-Suomen välisesti, vaikka koroviruspandemia onkin haastanut myös reservin koulutuksen toimeenpanoa voimakkaasti, jolloin osa suunnitellusta koulutuksesta on jouduttu peruuttamaan tai toteuttamaan sopeutetusti. Voidaan kuitenkin hyvin perustein sanoa jo tässä vaiheessa, että MPK:n asema Puolustusvoimien strategisena ja operatiivisena kumppanina on vahvistunut entisestään. Se näyttäytyy Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toiminnassa myös siten, että osallistumme Kaartin jääkärirykmentin johtamien paikallispuolustusharjoitusten (PAPU:t) suunnitteluun ja toimeenpanoon muun muassa koordinoimalla osaltaan viranomaisten ja järjestökentän osallistumisen harjoitukseen sekä kohdentamalla MPK:n reserviläiskouluttajia tukemaan harjoitusta.

Kumppanuuden tiivistymisestä hyvänä esimerkkinä käy myös se, että minulla oli mahdollisuus esitellä MPK:ta osana paikallispuolustusta niin maavoimien komentajalle, puolustusvoimain komentajalle kuin puolustusvoimien ylipäälliköllekin Kaartin jääkärirykmentin johtaman Kehä 1/22 -paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä.

Piiripäälliköllä oli kunnia esitellä MPK:ta osana paikallispuolustusta ja sen kehittämistä tasavallan presidentille ja puolustusvoimain komentajalle Porvoossa 10.3.2022 Kaartin jääkärirykmentin johtamassa Kehä 1/22 -paikallispuolustusharjoituksessa. Kuva: tiedottaja Lotta Laaksonen, Kaartin jääkärirykmentti.

Meillä täällä MPK Etelä-Suomen piirissä on uljas joukko (17 tehtävänhoitajaa & 400 sitoutunutta vapaaehtoista) uurastamassa maanpuolustuksen parissa paremman huomisen eteen. Aivan erityisen arvon annan meidän vapaaehtoisillemme, sillä ilman teidän panostanne me emme yksinkertaisesti selviytyisi kunnialla tänäkään vuonna kovasta työkuormastamme, johon sisältyy noin 350 kurssia ja tapahtumaa sekä suuruusluokkaa 20 000 koulutuspäivää sotilaallisia valmiuksia palvelevan ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen puitteissa.

Lehden seuraavissa tämän vuoden numeroissa pääsevät loistamaan tällä palstalla kovan tason asiantuntijamme; valmiuspäälliköt, koulutussihteeri ja koulutuspäälliköt.  

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!

piiripäällikkö

Vesa Sundqvist

MPK Etelä-Suomi

Viimeisimmät

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.