Uudenmaan aluetoimiston päällikön näkökulmaa

Viimeisimmät

Jalkaväkikeskus

Jalkaväkikeskus on aloittanut toimintansa avaamalla verkkosivuston pääaselajille, jalkaväelle.

Sipoossa lipunnaulaus

Sipoon Reserviläiset ry:n lipunnaulaustilaisuus pidettiin Sipoon seurakuntatalolla lauantaina 16.9.2023.

Palautetaanpa aluksi mieliin puolustusvoimien tehtävät. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi puolustusvoimien tehtävänä on tukea muita viranomaisia, osallistua kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä osallistua kansainväliseen sotilaallisen avun antamiseen. Yllä mainitut tehtävät ovat paitsi puolustusvoimien, niin myös Kaartin Jääkärirykmentin ja Uudenmaan aluetoimiston tehtäviä. Puolustusvoimien toimintaa ylläpidetään ja suorituskykyä rakennetaan siis normaalista olosuhteista poikkeaviin olosuhteisiin.

Halu ja kyky toimia yhdessä

Uudenmaan aluetoimisto toteutti viikolla kymmenen yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa alueellisen maanpuolustuskurssin CXLVI. Tilannekehystä tai kurssilaisten motivointia ei tarvinnut erikseen miettiä, sillä tästä piti Venäjä huolen aloittamalla sodan 24.2.2022 hyökkäyksellä Ukrainaan. Kurssin luennot, keskustelut ja ryhmätyöt saivat aivan uuden merkityksen, kun yhteiskunnan eri tahoja edustavat kurssilaiset joutuivat peilaamaan oman alan poikkeusolojen toimintakykyä livenä käynnissä olevaan sotaan.

Ryhmätöiden yksi keskeinen havainto kurssilla oli puolustusvoimien suorituskyvyn säilyminen hyvällä tasolla tilanteessa, jossa yhteiskunnan muilla toimijoilla oli jo merkittäviä haasteita selvitä heille kuuluvista tehtävistään. Kurssi tarjosi paljon oppia, oivalluksia ja toimintojen kehittämisen perusteita. Yksi aivan keskeisimpiä asioita kurssilla oli yhdessä tekemisen merkityksen korostuminen. Kokonaismaanpuolustus ja yhteiskunnan eri tahojen liittyminen siihen luo perustan selviytymiselle ja menestykselle myös vaikeissa olosuhteissa. Kurssin sisältö ja erityisesti kurssilaiset olivat niin innostavia, että seuraavaa kurssin toimeenpanoa viikolle 14 valmistellaan aluetoimistolla jo malttamattomana.

Reserviläiset ja maanpuolustustahto

Aluetoimiston näkökulmasta Venäjän aloittaman sodan yksi merkittävimpiä seurauksia on ollut maanpuolustustahdon lisääntyminen sekä konkretisoituminen puheista teoiksi ja lisääntyneeksi osallistumiseksi.

Reserviläisten yhteydenotot aluetoimiston asiakaspalveluun ovat moninkertaistuneet ja yhteydenottojen sisältö vaihtelee laidasta laitaan. Yleisimpiä kyselyitä ovat kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin pääseminen, halu järjestää omia harjoituksia, halu muuttaa palveluskelpoisuusluokkaa C:stä takaisin A tai B -luokkaan, ”kun ei se polvi nyt enää niin vaivaa” tai ”ei tämä vaiva osallistumista maanpuolustukseen estä”, oman sodanajan sijoituksen tiedustelu jne.

Puolustusvoimat.fi sivustolla on 4.3.2022 laadittu artikkeli: Reserviläisiltä runsaasti yhteydenottoja Puolustusvoimiin – kokosimme ohjeita. Aluetoimiston näkökulmasta toivomme reserviläisten perehtyvän ensin tähän artikkeliin sen sisältöön ja linkkeihin ennen mahdollista yhteydenottoa aluetoimiston asiakaspalveluun. Tällä menettelyllä vähennetään ruuhkaa ja aluetoimiston toiminnassa pystytään keskittymään laadukkaaseen palveluun.

Kävin tarkastamassa paikallispuolustusharjoituksen jälkeisenä viikonloppuna MPK:n toimeenpaneman Taistelijan perustutkinto -kurssin Santahaminassa. Kurssi antaa perustiedot ja taidot paikallispataljoonan maakuntakomppaniassa toimimiseen. Kurssilla oli kouluttajina ja koulutettavina juuri harjoituksesta kotiutuneita ja erittäin motivoituneita reserviläisiä. Loistavia keskusteluja, sitoutumista ja suorituksia reserviläisiltä heidän omalla vapaa-ajallaan. Sotilaallisen suorituskyvyn kolme keskeisintä elementtiä: taito, tahto ja välineet eivät jättäneet mitään epäselvää tämän joukon osalta. Liekö juuri tästä syystä, mutta kotimatkalla mieleeni nousivat tutut laulun sanat.

Kuullos pyhä vala kallis Suomen maa;

Sinuun koskea ei väkivalta saa!

Sua suojelemme, verin varjelemme,

Ollos huoleton,

Poikas valveill´on.

Kuullos pyhä vala kallis Suomen maa;

Sinuun koskea ei väkivalta saa!

Kallios ei horju, vaaras poies torju,

Ollos huoleton,

Poikas valveil´on.

Uudenmaan aluetoimiston päällikkö

Everstiluutnantti Markku Jämsä

Viimeisimmät

Jalkaväkikeskus

Jalkaväkikeskus on aloittanut toimintansa avaamalla verkkosivuston pääaselajille, jalkaväelle.

Sipoossa lipunnaulaus

Sipoon Reserviläiset ry:n lipunnaulaustilaisuus pidettiin Sipoon seurakuntatalolla lauantaina 16.9.2023.

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.